ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่1 ทูตสื่อสาร กทม. BMA PR Ambassador

ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมรายละเอียดการคัดเลือก รอบ2

 

Scroll Up