กระบวนพยุหยาตราชลมารค

เป็นกระบวนเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำที่เป็นราชประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ จะเคลื่อนขบวนตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก

Scroll Up