กรุงเทพมหาครในดวงใจฉัน

ฉันใช้เวลาหลายเดือนบรรจงเก็บภาพแลนด์มาร์คกรุงเทพมหานครในหลากหลายโอกาส คัดกรองภาพที่น่าประทับใจที่สุดสร้างเป็นคลิปวีดีโอ เพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติประจักษ์ว่าเมืองหลวงของฉันน่าเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไร

Scroll Up