กรุงเทพมหานครดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันมีคุณค่า

เสาชิงช้า สร้างขึ้นเพื่อเป็นรูปธรรมสื่อแสดงถึงความเป็นศูนย์กลางของมหานคร และยังได้เห็นวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ที่มีความสวยงามและความเป็นไทย

Scroll Up