กรุงเทพมหานครเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเป็นอันดับ 1 ของโลก
เพราะมีสถานที่สำคัญต่างๆมากมาย และยังเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามที่สวยงามอยู่มากมายอีกด้วย

Scroll Up