กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน

พายเรือท่องเที่ยววิถีคลอง
กลุ่มคนรักน้ำ รักเรือ รักการพาย รักษ์คลอง รวมตัวกันพายเรือคายัค และ sup board ในกิจกรรมพายเรือท่องเที่ยว เส้นทางคลองบางกอกใหญ่-คลองมอญ เริ่มต้นจากจุดขึ้นลงเรือวัดกัลยาณมิตร แม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่คลองบางกอกใหญ่ คลองมอญ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา สิ้นสุดที่จุดขึ้นลงเรือวัดกัลยาณมิตร ระยะทางประมาณ 10.34 กม. เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลอง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์คูคลอง ลดการทิ้งขยะและของเสียต่างๆ ลงในแม่น้ำลำคลอง

Scroll Up