กรุงเทพเมืองฟ้าอมร

ความงามของโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร และภูเขาทองยามรุ่งสาง มรดกทางวัฒนธรรมท่ามกลางความเจริญของตึกรามบ้านช่องสมัยใหม่ มหัศจรรย์กรุงเทพเมืองฟ้าอมร

Scroll Up