กรุงเทพ ดุจเทพสร้าง

ความสวยงามของวัดราชนัดดาและภูเขาทองที่ยังคงโดดเด่นเป็นสง่าท่ามกลางความเจริญของเมืองใหญ่ อย่าง กรุงเทพมหานคร

Scroll Up