กรุงเทพ “มหานคร”

ตึกมหานคร เป็นตึกที่สูงที่สุดของไทยและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกที่หนึ่งที่จะได้เห็นกรุงเทพในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม

Scroll Up