การที่รอใครสักคนกลับมาถึงบ้าน

ด้วยที่เราอยู่ในกรุงเทพ ภาพนี้จึงแสดงออกด้วยสีหน้าและแววตาของเด็กคนหนึ่งที่รอพ่อกับแม่กลับบ้านถึงบ้าน เพราะเมืองกรุงนั้นกว่าจะถึงบ้านก็ดึกจนทำให้ได้เจอร์ลูกได้แป๋บเดียวเนื่องจากรถติดบ้าง ด้วยที่งานกว่าจะเสร็จบ้าง ภาพนี้แสดงถึงแววตาและท่าทางของเด็กคนหนึ่งที่รอพ่อกับแม่กลับมาถึงบ้านเพื่อมาหาลูก

Scroll Up