ก่อนฝนพรำ

เมืองหลวงก่อนฝนพรำ เมฆหมอกสีดำปกคลุมทุกพื้นที่

Scroll Up