ข่าว

ป้ายขาวสนิมเขลอะ โทรมรวมกับกล้องฟิล์มให้อารมณ์วินเทจ เห็นรูปนี้แล้วก็นึกถึงเพลง ข่าวของวงตาวัน ที่เป็นรู้จักกันดีในยุคพ่อแม่ ข่าวเป็นเพลงที่สะท้อนสังคมไทย หรือวงการข่าวไทยออกมาได้อยากแท้จริงและลึกซึ้งผ่านเสียงเพลง ภาพนี้มีทั้งความรู้สึกของฟิล์ม และความเก่าแก่ของป้ายข่าวนี้ ทำให้เข้ากับเพลงในยุคนั้นมากๆครับ

Scroll Up