ความฝันยามรุ่งสาง

ภาพถ่ายบริเวณวัดอรุณราชวราราม หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

Scroll Up