ความหวัง

เมื่อกรุงเทพฯ และประเทศไทยแทบจะสิ้นหวัง … แต่ ณ. เวลานี้ เรามั่นใจว่า “เรายังมีความหวัง”

Scroll Up