คิศิริราช โรงพยาบาล ๖ แผ่นดิน

พสกนิกรไทย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีคุณูปการต่อโรงพยาบาลศิริราช

Scroll Up