งดงามวัดราชบพิธ วัดสวยในกรุงเทพฯ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดสวยในกรุงเทพฯ ที่ทุกคนไปเที่ยวชมสัมผัส ความงดงามวิจิตรอลังการ ทรงคุณค่าศิลปะวัฒนธรรม ในเมืองกรุง กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน

Scroll Up