ชลมรรคนมัสการ

พระพุทธธรรมกายเทพมงคลที่พุทธศาสนิกชนคนกรุงเทพสามารถนมัสการได้เมื่อสัญจรผ่านโดยเรือโดยสารในคลองภาษีเจริญ

Scroll Up