ชิงช้าใหญ่ใจกลางเมือง

เสาชิงช้า สถาปัตยกรรมสมัยโบราณที่ผ่านกาลเวลาตั้งตระหง่านอยู่ในย่านเมืองเก่าเขตนคร นอกจากจะเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สวยเด่นเป็นเอกลักษณ์ เสาชิงช้ายังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางถนนที่คล้ายเป็นวงเวียนขนาดย่อมๆระหว่างลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพกับวัดสุทัศน์ เป็นแหล่งนัดพบปะของผู้คน และพักผ่อน ออกกำลังกายของคนเมืองกรุง

Scroll Up