ดอกกุหลาบ สีสันของตลาดปากคลองที่ไม่เคยจางหาย

ดอกกุหลาบที่สีสดส้มดอกนี้ กําลังรอลูกค้ามาจับซื้อไปประดับในหรือเป็นของฝาก

Scroll Up