ตลาดดอกไม้เริ่มคึกคักแล้ว

ภาพบรรยากาศ “ปากคลองตลาด” (ตลาดดอกไม้) เวลาพลบค่ำ ที่เริ่มคึกคักด้วยพ่อค้า-แม่ค้าดอกไม้ และลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยหาซื้อดอกไม้กันในยามค่ำคืน

Scroll Up