ถนนวังบูรพา จุดที่ตั้ง สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สามยอด แหล่งพบปะผู้คนยามวิกาล

วังบูรพา เป็นถนนในเขตพระนครที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงของรถทุกชนิด ทุกพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กเช่น รถยนต์ รถใหญ่รถโดยสารแบบร่วม แบบขสมก และรถโดยสารประเภทลงใต้ดิน อย่างในภาพรถตุ๊กๆผู้คนมาพบเจอหรือมานั่งพักให้น้อยเหนื่อย

Scroll Up