ถ้าอกหักก็ไปตัดผมสิ เอ้ย!!!

ภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ใน พิพิธภัณฑ์ นิทรรศน์รัตนโกสินธุ์ ผมเลือกเพราะเป็นภาพที่สวยและความหมายบางอย่าง

Scroll Up