ทางเดินสายธรรม

การเดินทางผ่านเส้นทางที่โค้งเป็นวงกลม ก่อนจะขึ้นสู่ชั้นยอดของภูเขาทอง

Scroll Up