บอก เล่า ชาวกรุง

ถึงกรุงเทพ จะเป็นเมืองที่แสนวุ่นวาย ในมุมมองของหลาย ๆ คน แต่กรุงเทพ ก็มีอีกมุม ที่สามารถเป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองแห่งการพักผ่อน และใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ได้เช่นกัน

Scroll Up