บางกอกในตอนนี้

บางกอกในแต่ก่อนในตอนนี้ได้เป็นมหานครที่งดงามและน่าเที่ยวกว่าจะพัฒนามาถึงตอนนี้ได้ผ่านหลายอย่างมามากมายอย่างในรูปนี้บ่งบอกหลายอย่าง
เช่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บ่งบอกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของประชาชน
ต้นไม้ตามถนน บ่งบอกถึงพื้นที่สีเขียวถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองหลวงก็สามารถอากาศดีได้
รถ บ่งบอกถึงการสัญจรที่ดีและเจริญ
ดึงบ่งบอกว่าเมืองของเราเจริญและประชาชนมีฐานะที่ดี
และสุดท้ายถนนบ่งบอกถึงความเจริญและไปทุกที่ได้อย่างอิสระและปลอดภัย

Scroll Up