ปลาหมึกย่างว่าสูง…หรือจะสู้ปลาหมึกย่างบนเทอร์มินอล21

อาหารอร่อยเป็นเสน่ห์ที่กรุงเทพมหานครของเรามีมายาวนานและทุกคนตราตรึงไม่รู้ลืม เช่นปลาหมึกย่างบนห้างอันหรูหราอย่างเทอร์มินอล21แห่งนี้

Scroll Up