ปอดของกรุงเทพ

สวนหลวงร.9เป็นสวนที่มีพื้นที่กว้างและพันธ์ไม้ต่างๆหลายร้อยชนิด

Scroll Up