พบพระที่ท่าพระ

พระพุทธธรรมกายเทพมงคลเมื่องมองจากสถานีMRT ท่าพระ

Scroll Up