พระบรมมหาราชวัง สิ่งสักศักดิ์ของชาว กทม.

ถือเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพ ที่ชาวต่างชาติต้องมาเที่ยวถ่ายรูปและเข้าวัดมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองและเป็นมงคลกับชีวิต

Scroll Up