พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 3

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 3 มีที่ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ตรงข้ามกับป้อมมหากาฬ

Scroll Up