พระปรางค์สูงเสียดฟ้า

พระปรางค์วัดอรุณฯ ซึ่งเป็นโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ต่างไปจากเจดีย์ทั่ว ๆ ไปที่พบเห็นได้ในวัดอื่น ๆ นอกจากรูปทรงที่แตกต่างแล้ว ด้วยความสูงกว่า 60 เมตร ทำให้พระปรางค์องค์นี้สามารถสังเกตเห็นได้ไม่ยากจากภาพมุมสูงของกรุงเทพฯ

Scroll Up