พระพุทธธรรมกายเทพมงคล

พระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม ขนาดใหญ่ สูง 69 เมตร เท่าตึก 20 ชั้น วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ศูนย์รวมจิตใจของผู้คนฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่ริมคลองหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ สักครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

Scroll Up