พระพุทธไสยาสน์

พระพุทธไสยาสน์ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าพระนอน ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ในวิหารพระนอนยังเต็มไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม แสดงให้เห็นถึงความชำนาญและปราณีตของช่างศิลป์ในยุคนั้นๆ อีกด้วย

Scroll Up