พื้นที่สีเขียว

หนึ่งในพื้นที่สีเขียวในดวงใจเรามามากกว่า10ปีคือ สวนจตุจักร เพราะเป็นพื้นที่ที่มีทั้งพื้นที่สีเขียวที่เชื่อมต่อกับขนส่งหลายรูปแบบ ทั้งยังมีตลาดนัดทั้งเสื้อผ้าและต้นไม้ให้เลือกหา เป็นจุดนัดพบที่มักจะนัดพบกับเพื่อน นั่งเล่น นั่งคุย หรือจะนอนเอกเขนกก็ยังได้ให้สมกับเป็นกรุงเทพมหานครของทุกคนที่แท้จริง

Scroll Up