ภาพถ่าย

ตลาดสำเพ็ง ย่ายการค้าเก่าแก่ที่คนไทยรู้จักแหล่งรวมสินค้าที่ไม่เคยเงียบเหงาแม้ประเทศเราจะศูนย์การค้ามากมายแต่คนไทยและชาวต่างชาติก็รู้ว่าที่มีของหลากหลายและราคาถูก

Scroll Up