ภาพนิ่ง

การเดินข้ามทางม้าลาย กรุงเทพมหานครถือได้ว่าการจราจรเป็นสิ่งสำคัญมากๆการการใช้รถใช้ถนน การปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ขอให้ทุกคนเคารพกฎจราจรด้วยนะครับ

Scroll Up