ภาพ

หาบเร่แผงลอย ที่อยู่คู่ กทม มาช้านาน จนเป็นภาพชินตา ผ่านกาลเวลาจนกลายมาเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศชื่นชอบ หลายคนกล่าวว่านี่คือเอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ

Scroll Up