ภาพ

ภาพมุมสูงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เห็นชุมชนรอบๆและการคมนาคมต่างๆในกรุงเทพ

Scroll Up