ภาพ

landscape ของกรุงเทพมหานคร โดยนำตึกมหานครมาเป็นตัวเอกของภาพ และทำการถ่ายที่เดียวกัน แต่คนละเวลา และนำมาซ้อนกันให้เห็นถึง ช่วงเวลาและสีสันของกรุงเทพมหานคร

Scroll Up