ภาพ

ภาพวัดสระเกศราชวรมหาวิหารจากมุมที่ผ่านซอยของชาวบ้านระแวกนั้นโดยมีสายไฟเป็น silhouette อยู่ ด้านหน้า

Scroll Up