ภาพ

หัวลำโพง อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญในประวัติศาสน์ของ 50ปีกทม หรืออาจมากกว่านั้นเป็น 100 ปี

Scroll Up