ภูมิทัศน์ทรงคุณค่า

ด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นมาของเรื่องราว สถานที่สำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงถึงรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องราวและภาคภูมิใจ

Scroll Up