มหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

บรรยากาศงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 บริเวณท้องสนามหลวง พศ. 2562

Scroll Up