มหานครของทุกคน

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองศูนย์รวมแห่งความหลากหลาย ทั้งศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ-ศาสนา ชุมชน-สังคมเมือง การคมนาคมสัญจร และเทคโนโลยี ทำให้กรุงเทพฯ กลายเป็นมหานครที่สำคัญสำหรับทุกคน

Scroll Up