มองวัดอรุณฯ ผ่านกาลเวลา

พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน เคียงคู่กับกรุงเทพมหานครของทุกคน

Scroll Up