มังกรคู่อารักขาพระอุโบสถ

เสาโคมลายมังกรคู่นี้ ตั้งอยู่ที่หน้าทางเข้าระเบียงคดพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเสานี้น่าจะเข้ามาสู่ประเทศไทยในฐานะเครื่องอับเฉาสมัยตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อถ่วงน้ำหนักไม่ให้เรือโคลง แต่เมื่อเข้ามาแล้ว ก็ได้มีการนำไปตกแต่งพระราชวัง วัดวาอาราม และบ้านเรือน อย่างที่ปรากฏหลงเหลืออยู่ตามพระอารามบางแห่งในปัจจุบัน น่าแปลกใจการที่นำเครื่องแกะสลักอย่างจีนมาประดับตกแต่งวัดวาอารามที่มีสถาปัตยกรรมอย่างไทยนี้ กลับดูกลมกลืนกันอย่างไม่น่าเชื่อ เป็นข้อแสดงว่าศิลปวัฒนธรรมใด ๆ ก็สามารถนำมาประยุกต์โดยการผสมผสานกันได้

Scroll Up