มุมมอง

ภาพที่มีหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่เห็นวัด มุมมองที่มองเห็นบ้านเรือน มุมมองที่มองเห็นตึกระฟ้า ซึ่งภาพนี้ได้สื่อความหมายออกมาด้วยมุมมองทั้ง 3 มุมมอง

Scroll Up