มุมศรัทธา

สี่แยกราชประสงค์นี้เป็นย่านแห่งความเจริญที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นทั้งความบันเทิง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นที่ตั้งของ ศาลท้าวมหาพรหม สถานที่แสดงความศรัทธาของชาวกรุงเทพ

Scroll Up