ยามราตรีที่ไม่เคยมืดมิด ณ ราชประสงค์

ในยามราตรี ถนนสายนี้ยังคงมีผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลา แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมามากเท่าไร ก็ยังสว่างไสวตลอดเวลาเช่นกัน

Scroll Up