ระเบียงคด ณ วัดพระแก้ว

จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก ซึ่งเล่าเกี่ยวกับวรรณคดีอมตะเรื่อง “รามเกียรติ์”

Scroll Up